Бібліотека

«Бібліотека-скарбниця всіх багатств людського духу»

(Г.Лейбніц)

Семенова Людмила Петрівна

Вища освіта. Закінчила Київський інститут культури і мистецтв О.Є Корнійчука в 1986 році за спеціальністю бібліотекар, бібліограф.

Спеціаліст вищої категорії. Загальний стаж роботи – 35 років.

Працює у Фінансовому ліцеї з 2000 року.

Графік роботи:

Понеділок - п'ятниця: з 9.00 до 17.00 год.

Субота, неділя - вихідні дні

Сучасна бібліотека, як науково-інформаційний центр навчального закладу.

Сьогодні в Україні йде процес становлення нової системи освіти, зорієнтованих на входження у світовий освітній простір, який супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу.

Зміни цілісних орієнтирів шкільної освіти вимагає перебудови усіх складових компонентів сучасної школи. Серед них - шкільна бібліотека,

як обов'язковий структурний підрозділ загальноосвітнього навчального закладу, займає особливе місце.

Основними завданнями бібліотеки ліцею є: інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-виховного процесу у засвоєнні програмних та факультативних знань самоосвіти вчителів, виховання інформаційної культури учнів, постійного їх прагнення до пошуку інформації, свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, формування навичок систематизації та особистісної оцінки інформації.

Бібліотека ліцею- сучасний інформаційний центр, простір для навчання, роботи та спілкування з використання інформаційних технологій. Оновлена бібліотека з привабливим інтер’єром, повноцінним комплектуванням фонду, кваліфікованим обслуговуванням користувачів сьогодні стала ресурсним центром, де проводяться цікаві зустрічі з видатними людьми, конкурси, цікаві дискусії, інтелектуально - розважальні ігри.

У приміщенні є можливість в організації індивідуальної і групової, самостійної науково-пізнавальної, творчої діяльності, забезпечений вільний доступ до різних інформаційних джерел, який не обмежується фондом однієї бібліотеки. Інформаційний

центр оснащений 3 комп’ютерами, що мають доступ до Інтернету, 2 принтери , зона WI- FI, що значно збільшує можливості читачів у пошуку потрібної інформації. Активно функціонує електронна пошта (в Інтернеті є сайт нашого ліцею). Завдяки їй діти та вчителі мають можливість спілкуватися зі школами, різними організаціями, цікавими людьми з різних країн світу, брати участь у всеукраїнських і міжнародних дитячих і освітніх проектах.

Наша бібліотека – центр дозвілля та спілкування, психологічного розвантаження як учнів, так і вчителів. У кабінеті завжди людно і затишно. Тут можна поспілкуватись, повторити уроки, подивитись енциклопедії, відеоролики, навіть випити чашечку чаю.

ДО ПОСЛУГ НАШИХ ЧИТАЧІВ:

 • книжковий фонд бібліотеки;
 • пошук інформації в мережі Інтернет;
 • друк робіт;
 • виготовлення презентацій;
 • проведення уроків та позакласних заходів у бібліотеці;
 • доступ до електронних підручників;
 • виконання замовлень на інших носіях інформації для написання, науково- дослідницьких робіт, МАН та ін.;
 • запис інформації на електронні носії та інші.

У НАС ДЛЯ ВАС:

 • сучасна українська , світова художня література та класика;
 • література для вашого дозвілля;
 • словники, довідники, посібники, енциклопедії;
 • цікаві книжково - ілюстративні виставки;
 • література з предметів шкільної програми у підготовці до тестування.

  1. Загальні положення.
 • Правила користування шкільною бібліотекою розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями , затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р. , «Типових правил користування бібліотеками в Україні» ,затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. №319 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 .06.2001 р. за № 538 / 5729 , «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міністерства України від 14.05.99 р. № 139, «Проекту типових правил користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу» ( див. газету «Шкільна бібліотека плюс» .- 2003.-№1-2.-с.22-25.)

• Правила користування бібліотекою – це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов’язки користувачів.

 • Правила затверджуються директором навчального закладу.
 • Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі та читальному залі.
  1. Порядок користування бібліотекою.
 • Учні ліцею записуються до бібліотеки в груповому порядку ( під час першої екскурсії до бібліотеки) . Співробітники та вчителі – за паспортами. Новоприбулі учні записуються в індивідуальному порядку
 • На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ , що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею.
  1. Порядок користування абонементом та читальним залом.
 • Термін користування документами , які видаються на абонемент , не більше 15 днів.
 • Навчальна, методична література видається на час навчання з обов’язковим поверненням всіх документів наприкінці навчального року.
 • Періодичні видання видаються лише в читальному залі (при необхідності – робиться ксерокопія )
 • Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена
 • Рідкісні, цінні, довідково - енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, книги в одному екземплярі, видаються лише в читальному залі.
  1. Права, обов’язки та відповідальність користувачів.

Користувач має право:

 • Учні ліцею записуються до бібліотеки в груповому порядку (під час першої екскурсії до бібліотеки). Співробітники та вчителі – за паспортами. Новоприбулі учні записуються в індивідуальному порядку
 • На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ , що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.
 • Учні ліцею записуються до бібліотеки в груповому порядку (під час першої екскурсії до бібліотеки). Співробітники та вчителі – за паспортами. Новоприбулі учні записуються в індивідуальному порядку.

Користувач зобов’язаний:

 • Дотримуватись Правил користування бібліотекою ліцею.
 • Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

• Здійснювати необхідний ремонт отриманої книги вдома або в бібліотеці.

 • Повертати документи не пізніше встановленого терміну (15 днів).
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
 • У разі вибуття з ліцею повернути до бібліотеки документи , що за ним зафіксовано.
 • Куратор класу разом з учнями отримує підручники на новий навчальний рік та повертає згідно з графіком.

Відповідальність користувачів:

 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами. Вартість відшкодування визначається бібліотекою.
 • За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки.
  1. Права та обов’язки бібліотеки.

Бібліотека зобов’язана:

 • Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ліцеї.
 • Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.
 • Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
 • Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.
 • Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
 • Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.
 • Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.

Бібліотека має право:

 • Ставити до відома адміністрацію ліцею про порушення користувачами основних вимог до користування документами.
Поділитися: