Мета проекту: створити умови для підвищення мотивації, а також організації дистанційного навчання учнів Фінансового ліцею у разі виникнення такої необхідності (наприклад, тривала хвороба учня, тимчасова зміна міста або країни проживання).

Дистанційне навчання – така форма освітнього процесу, коли учні віддалені від вчителя як в просторі, так і в часі, в той же час вони мають можливість в будь-який час підтримувати діалог через засоби комунікації.