Метою домашніх завдань є:

  • Повторення та закріплення знань, отриманих на уроці;
  • Одержання практичних умінь, виконання вправ та задач;
  • Підготовка до наступного уроку;
  • Самостійне доповнення інформації, одержаної на уроці;
  • Підготовка рефератів;
  • Проведення невеликих дослідів.

Домашні завдання учні записують у щоденнику. При необхідності розгорнутий текст домашнього завдання додатково записується учнем у своєму робочому зошиті.

Рекомендується домашні завдання виконувати того дня, коли вони завдані, і повторювати напередодні нового уроку.

Учні 5-7 класів більшість письмових завдань виконують в ліцеї під час подовженого дня.

Ліцеїсти, які прийшли на заняття з невиконаним домашнім завданням, повинні вранці, під час кураторського часу, повідомити про це куратора. В тих випадках, коли причина невиконання буде визначена куратором як поважна, він інформує про це відповідного вчителя.

Відсутність учня в ліцеї напередодні(хвороба, сімейні обставини, оздоровлення тощо) не є причиною для невиконання ним домашнього завдання, неготовності до уроків.